Oferta specjalna: 1,30% - kapitalizacja kwartalna - Zyski Dobrze Skalkulowane

Oferta specjalna, kapitalizacja kwartalna

Zyskaj oprocentowanie dodatkowe w ramach oferty specjalnej Zyski Dobrze Skalkulowane. Aby uzyskać wyższe oprocentowanie, zasilaj swoje Konto AGRICOLE regularnym, comiesięcznym wpływem w wysokości minimum 10.000 zł oraz odkładaj przynajmniej 1000 zł miesięcznie na Rachunku Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odsetek Jeśli spełniasz oba warunki przez trzy miesiące, Twoje oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku Oszczędzam zwiększamy automatycznie. Szczegółowe informacje dotyczące regularnych wpływów znajdują się w Regulaminie oferty specjalnej Rachunku Oszczędzam "Zyski dobrze skalkulowane".

Zarządzanie Rachunkiem przez Internet, telefon i w placówce - Zyski Dobrze Skalkulowane

Zarządzanie Rachunkiem przez Internet, telefon i w placówce

W dogodny dla siebie sposób - przez telefon, Internet lub odwiedzając placówkę Banku - możesz otworzyć Rachunek Oszczędzam, ustalić jego nazwę własną, zasilać go kolejnymi wpłatami.

Wypłaty bez szkody dla odsetek - Zyski Dobrze Skalkulowane

Wypłaty bez szkody dla odsetek

Możesz wypłacić całość lub część środków, nie tracąc zgromadzonych już odsetek. Pierwsza wypłata w każdym miesiącu jest bezpłatna.

0 zł za prowadzenie Rachunku Oszczędzam - Zyski Dobrze Skalkulowane

0 zł za prowadzenie Rachunku Oszczędzam

Rachunek oszczędnościowy zawsze prowadzimy dla Ciebie bezpłatnie.

Swoboda zarządzania odsetkami

Sam decydujesz, czy odsetki od zgromadzonych środków będą dopisywane do rachunku bieżącego, czy do Rachunku Oszczędzam. Pamiętaj, że dopisanie odsetek do Rachunku Oszczędzam zwiększa kapitał, który pracuje na Twój zysk.

Komfort automatycznego oszczędzania

Ustaw zlecenie automatycznego zasilania Rachunku Oszczędzam z Twojego konta i bądź spokojny o regularne przelewy na rachunek oszczędnościowy. Ta opcja nic nie kosztuje – nie pobieramy od niej żadnych prowizji. Minimalna kwota automatycznego przelewu wynosi 50 zł.

Rachunek do Twojego Konta AGRICOLE

Rachunek Oszczędzam działa w ramach Twojego Konta AGRICOLE . Możesz go otworzyć w dowolnej chwili, nawet przez Internet.

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych wystawionymi przez Bank dokumentami. Od 30 grudnia 2010r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Szczegóły

Oprocentowanie

Rachunek Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odsetek

Obowiązuje od dnia 01.10.2016 r.

Rodzaj oferty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie standardoweOprocentowanie promocyjne*
Oferta specjalna "Zyski dobrze skalkulowane" WIBOR 1M + (- 1,5%) + 0,3% 0,45% 0,90%

* Promocja " Atrakcyjny Rachunek Oszczędzam " obowiązuje w okresie: 01.10.2016 r. - 31.12.2016 r.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża jest wartością ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes. WIBOR 1M na dzień 23.09.2016 r. wyniósł 1,65%.

Kalkulator oszczędności »

Dokumenty związane z Rachunkiem Oszczędzam

Pytania i odpowiedzi

Czym różni się stopa stała od zmiennej?

stopa stała - gwarantuje stałe oprocentowanie przez cały okres trwania lokaty;
stopa zmienna - w okresie trwania lokaty może ulec zmianie wysokość oprocentowania, która jest uzależniona od sytuacji na rynku międzybankowym, tzn. że oprocentowanie może być zarówno wyższe lub niższe..Jak często są naliczane/kapitalizowane odsetki: po upływie terminu lokaty kwartalnie/miesięcznie?

W przypadku lokat terminowych kapitalizacja odsetek na rachunku lokaty następuje po okresie umownym. Jeżeli chodzi o lokaty dynamiczne, kapitalizacja odsetek następuje w momencie likwidacji lokaty.Czy przekazanie odsetek z Rachunku Oszczędzam na konto osobiste/firmowe jest traktowane jako przelew?

Automatyczny przelew odsetek z Rachunku Oszczędzam nie jest traktowany jak przelew (wypłata).

Jak mogę obliczyć sobie zysk z lokaty?

Wzór do wyliczania kwoty odsetek od lokaty to:

wzór


Czy do założenia Rachunku Oszczędzam potrzebne jest posiadanie konta AGRICOLE?

Tak, Rachunek Oszczędzam jest otwierany bezpłatnie w ramach konta podstawowego.

© 2016 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.