Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zmniejszył się na niej do 1 039 pkt. wobec 1 050 pkt. na poprzedniej aukcji, przeprowadzonej 17 października br. (spadek o 1,0%), co było nieznacznie powyżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii.

W kierunku spadku indeksu oddziaływały niższe ceny 5 z 8 jego składowych, wśród których najsilniej obniżyły się ceny kazeiny podpuszczkowej (-8,6%), odtłuszczonego mleka w proszku (-5,6%) oraz masła (-2,5%). Zmniejszyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 35 669 t wobec 37 990 t na poprzedniej aukcji (-6,1%). Kolejna aukcja GDT odbędzie się 7 listopada.

Wyniki wczorajszej aukcji GDT stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym światowy rynek mleka osiągnął już szczyt cyklu i w kolejnych miesiącach obserwowany będzie spadek cen produktów mlecznych, w szczególności cen masła (por. AGROmapa z 15.09.2017).

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku