Pogłowie bydła w Polsce najwyższe od 16 lat

GUS opublikował dziś wstępne dane nt. pogłowia bydła oraz świń w grudniu 2016 r. Pogłowie bydła w grudniu 2016 r. wyniosło 5,99 mln sztuk wobec 5,76 mln sztuk w grudniu 2015 r. (wzrost ... Więcej

Ceny trzody chlewnej i mleka nadal rosną

GUS opublikował dziś dane nt. cen produktów rolnych w grudniu ub. r. W danych na szczególną uwagę zasługuje kontynuacja silnego wzrostu cen trzody chlewnej, która w grudniu wyniosła 5,03 zł/kg ... Więcej

Nieznaczny spadek światowych cen żywności

Indeks cen żywności FAO zmniejszył się w grudniu do 171,8 pkt. wobec 171,9 pkt. w listopadzie (-0,1% m/m). Nieznaczny spadek indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z niższych cen 2 z 5 jego ... Więcej

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.