Szanowni Klienci,

w nawiązaniu do informacji z dnia 26 września 2016 r. o wdrożeniu przez Credit Agricole Bank Polska S.A. nowego systemu bankowości elektronicznej CA24 Biznes, uprzejmie informujemy, że z dniem 20 lipca 2017 r. wyłączony zostanie dotychczasowy system bankowości elektronicznej OPTIM.Clic.

Uruchomienie nowego systemu bankowości elektronicznej CA24 Biznes jest częścią strategii ciągłego podnoszenia jakości obsługi klientów korporacyjnych Credit Agricole. Jesteśmy przekonani, że wdrożenie nowego systemu, dzięki któremu zyskają Państwo dostęp do nowych funkcji i ulepszonych rozwiązań, przyczyni się do zwiększenia satysfakcji z naszej współpracy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Menadżerem Klienta Korporacyjnego.

*** *** ***

Dear Sirs,

Referring to the information of 26 September 2016 regarding the implementation by Credit Agricole Bank Polska S.A. of the new electronic banking system CA24 Biznes, we would like to kindly inform that as of 20 July 2017 the current electronic banking system OPTIM.Clic will be disabled.

The launch of the new electronic banking system CA24 Biznes is part of a strategy to continuously improve the quality of corporate customer service of Credit Agricole. We are convinced that implementation of the new system by which you will gain access to new functions and improved solutions will contribute to increasing the satisfaction of our cooperation.

In case of any queries, please contact your Relationship Manager.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku