Nieznaczny wzrost światowych cen żywności

Indeks cen żywności FAO zwiększył się we wrześniu do 178,4 pkt. wobec 177,0 pkt. w sierpniu (+0,8%). Wzrost indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z wyższych cen 3 z 5 jego składowych: oleju roślinnego (+4,5%), produktów mlecznych (+2,1%) oraz cukru (+0,1%). Przeciwny efekt miały niższe ceny zbóż (-1,0%). Indeks cen dla mięsa nie zmienił się w ujęciu miesięcznym. Światowe ceny żywności zwiększyły się we wrześniu w ujęciu rocznym o 4,3% wobec wzrostu o 6,2% w sierpniu. Jest to tym samym drugi z rzędu spadek ich rocznej dynamiki. W kierunku jej obniżenia zaczynają już oddziaływać efekty wysokiej bazy sprzed roku widoczne szczególnie w przypadku produktów mlecznych.

Mimo zwiększenia światowych cen żywności we wrześniu w naszej ocenie stopniowo wyczerpuje się przestrzeń dla ich dalszego wzrostu. Rynek wieprzowiny wszedł najprawdopodobniej w spadkową fazę cyklu, co będzie oddziaływało w kierunku obniżenia cen mięsa. Odbudowa światowych zapasów cukru w połączeniu ze zniesieniem kwot cukrowych w UE w październiku br. sprzyja utrzymywaniu się jego cen w trendzie spadkowym. Jednocześnie uważamy, że światowy rynek mleka znajduje się obecnie na szczycie cyklu i w kolejnych miesiącach obserwowany będzie spadek cen produktów mlecznych, w szczególności masła (por. AGROpuls z 04.10.2017). W łagodnym trendzie wzrostowym mogą natomiast pozostać ceny zbóż oraz oleju roślinnego, co wynikać będzie ze zmniejszenia światowych zapasów na tych rynkach. Uważamy, że ich wyższe ceny nie będą jednak w stanie skompensować spadku cen pozostałych surowców. W konsekwencji podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym w kolejnych miesiącach światowe ceny żywności zaczną się stopniowo obniżać.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku