GUS opublikował dziś dane nt. cen skupu produktów rolnych w październiku br. Podobnie jak przed miesiącem wskazały one na szeroki zakres wzrostu cen w ujęciu rocznym. Ich spadek odnotowano jedynie w przypadku ziemniaków (-5,4% r/r), trzody chlewnej (-3,5% r/r) oraz owsa (-1,3% r/r). Najsilniej w ujęciu rocznym wzrosła cena skupu mleka, która wyniosła 148,42 zł/hl (+23,4% r/r). Jest to jednocześnie najwyższy poziom cen skupu mleka od marca 2014 r. Mimo obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku cen produktów mlecznych, uwzględniając korzystne efekty sezonowe można oczekiwać, że w grudniu cena skupu mleka osiągnie maksimum. Jednocześnie uważamy, że przekroczy ona poziom z poprzedniego szczytu cyklu na rynku mleka z grudnia 2013 r. (153,93 zł/hl). Oczekujemy, że od stycznia cena skupu mleka kształtować się będzie w trendzie spadkowym. Nasz szczegółowy scenariusz dotyczący rynku mleka do końca 2019 r. przedstawimy w najbliższej AGROmapie.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku