Indeks cen żywności FAO zmniejszył się w listopadzie do 171,3 pkt. wobec 172,6 pkt. w październiku (-0,7% m/m). Jednocześnie jest to czwarty miesiąc z rzędu, w którym indeks cen żywności FAO zwiększył się w ujęciu rocznym (+10,4% r/r w listopadzie wobec 9,1% w październiku). Spadek indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z niższych cen 3 z 5 jego składowych: cukru (-8,9% m/m), mięsa (-1,2% m/m) oraz zbóż (-0,6% m/m). W przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost cen oleju roślinnego (+4,6%) oraz produktów mlecznych (+2,0%).

W danych na szczególną uwagę zasługuje pierwszy od kwietnia br. spadek cen cukru. Zgodnie z komunikatem FAO wynikał on z lepszych od oczekiwań zbiorów trzciny cukrowej w Brazylii, będącej jej największym producentem na świecie, a także osłabienia brazylijskiego reala względem dolara.

Nieznaczny spadek indeksu cen żywności FAO w listopadzie nie zmienia naszego scenariusza, zgodnie z którym na początku br. nastąpiło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności. Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny na lata 2017-2018 zawierający prognozę inflacji w Polsce przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku