GUS opublikował dziś dane nt. cen produktów rolnych w listopadzie. W danych na szczególną uwagę zasługuje kontynuacja silnego wzrostu cen skupu mleka, która w listopadzie wyniosła 129,69 zł/hl (+14,6% r/r), co jest jej najwyższym poziomem od lipca 2014 r. Rosnące ceny skupu mleka są efektem wejścia globalnego rynku mleka we wzrostową fazę cyklu w II kw. br. (por. AGROmapa z 14.12.2016).

Wzrost w ujęciu rocznym odnotowano również w przypadku cen skupu żywca wieprzowego, które w listopadzie zwiększyły się o 26,8% r/r wobec wzrostu o 14,5% r/r w październiku. Spadek cen odnotowano natomiast w przypadku drobiu (-8,8% r/r) oraz bydła (-2,8% r/r).

Zmniejszeniu uległy również ceny ziemniaków (-8,8% r/r) oraz wszystkich gatunków zbóż, wśród których najsilniejszy spadek miał miejsce w przypadku kukurydzy (-19,1% r/r). Utrzymujący się silny spadek cen kukurydzy w ujęciu rocznym wynika z efektu wysokiej bazy sprzed roku związanego z ubiegłoroczną suszą (por. AGROpuls z 18.12.2015). W kolejnych miesiącach oczekujemy kontynuacji łagodnego spadku cen zbóż, z uwagi na ich rosnące światowe zapasy (por. AGROmapa z 14.12.2016).

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku