Dzisiaj miała miejsce aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się na niej do 1082 pkt. wobec 1046 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 15 listopada br. (wzrost o 3,5%), co było zgodne z oczekiwaniami rynkowymi przybliżanymi kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz masło odwodnione na giełdzie w Nowej Zelandii. Jednocześnie indeks cen GDT ukształtował się na najwyższym poziomie od czerwca 2014 r.

W kierunku zwiększenia indeksu oddziaływały wyższe ceny 7 z 8 jego składowych, wśród których najsilniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku laktozy (+10,6%), pełnego mleka w proszku (+4,9%) oraz odtłuszczonego mleka w proszku (+4,9%). Spadek cen odnotowano w przypadku maślanki w proszku (-2,6%). Zmniejszeniu uległa ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 22 472 t wobec 23 902 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT odbędzie się 20 grudnia.

Wyniki dzisiejszej aukcji stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym globalny rynek mleka w II kw. br. wszedł we wzrostową fazę cyklu i w kolejnych kwartałach można oczekiwać kontynuacji wzrostu cen mleka i produktów mlecznych (por. AGROmapa z 07.09.2016). Najnowsze prognozy cen mleka przedstawimy w najbliższej AGROmapie.

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku