Susza wywindowała ceny skupu kukurydzy

GUS opublikował dziś dane nt. cen produktów rolnych w listopadzie br. W ujęciu rocznym wzrost cen odnotowany został w przypadku wszystkich gatunków zbóż. Najsilniej wzrosła cena kukurydzy (+33,7% ... Więcej

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku