Indeks cen żywności FAO zwiększył się w styczniu do 164,8 pkt. wobec 161,8 pkt. w grudniu (+1,8% m/m). Na wzrost indeksu złożyły się wyższe ceny produktów mlecznych (7,2% m/m), oleju roślinnego (+4,3%), cukru (+1,3%) i zbóż (+0,2%) oraz niższe ceny mięsa (-0,3%). W ujęciu rocznym światowe ceny żywności obniżyły się w styczniu o 2,2% wobec spadku o 4,3% w grudniu. Zgodnie z komunikatem FAO informacje nt. światowych cen żywności w styczniu mogą być w pewnym stopniu zniekształcone, ponieważ nie uwzględniają danych z USA, które nie ukazały się ze względu na government shutdown. Stąd w kolejnym raporcie FAO można oczekiwać rewizji indeksu.

W kolejnych miesiącach światowe ceny żywności będą najprawdopodobniej kształtować się w lekkim trendzie spadkowym. Będą sprzyjać temu niższe ceny produktów mlecznych, cukru oraz oleju roślinnego. Ponadto w II poł. 2019 r. do obniżenia światowych cen żywności może przyczynić się także prognozowany przez nas spadek cen zbóż (por. AGROmapa z 13.12.2018). Przeciwny efekt będą miały najprawdopodobniej wyższe ceny mięsa. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza są warunki agrometeorologiczne na świecie, a także dalsze rozprzestrzenianie się ASF, które może w istotny sposób wpłynąć na ceny mięsa.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku