W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Krajowe dane pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji
  • EBC utrzyma status quo w polityce pieniężnej
  • W oczekiwaniu na przemówienie inauguracyjne Donalda Trumpa
  • Co dalej z ratingami Polski?

Miło nam poinformować, że w 2016 r. zespół ekonomistów Credit Agricole Bank Polska zajął 1. miejsce w rankingu prognoz wskaźników makroekonomicznych prowadzonym przez gazetę "Parkiet". Jednocześnie byliśmy najbardziej wszechstronnym zespołem, zajmując miejsca w pierwszej piątce najlepszych prognostów w przypadku 12 spośród 23 zmiennych makroekonomicznych i rynkowych uwzględnionych w konkursie. Zajęliśmy również 1. miejsce w indywidualnych rankingach prognoz PKB, podaży pieniądza, indeksu cen producentów oraz salda bilansu płatniczego.

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku