W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Ataki w Paryżu mogą oddziaływać w kierunku zwiększenia awersji do ryzyka
  • Publikacja Minutes FOMC negatywna dla cen polskich aktywów
  • Krajowe dane neutralne dla kursu złotego i cen polskich obligacji
  • Silne przyspieszenie płac wciąż mało prawdopodobne
© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku