W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Dane z USA będą negatywne dla kursu złotego i cen polskich obligacji
  • Wskaźniki PMI w strefie euro mogą zasygnalizować pogorszenie koniunktury
  • Jaki będzie wpływ programu "500 zł na dziecko" na wzrost gospodarczy?
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku