GUS opublikował dziś dane nt. cen skupu produktów rolnych w maju 2018 r. Wskazały one na szeroki zakres spadku cen w ujęciu rocznym. Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy od września 2016 r. spadek cen skupu mleka w ujęciu rocznym (-1,8% r/r). Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą w III kw. 2017 r. światowy rynek mleka wszedł w spadkową fazę cyklu. Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku cen produktów mlecznych, a konsekwencji cen skupu mleka, będzie wyższa podaż mleka ze strony UE. W danych na uwagę zasługuje również dalszy spadek cen skupu trzody chlewnej (-19,6% r/r) związany z silną odbudową pogłowia świń w UE przy jednoczesnym wyraźnym zmniejszenie popytu na wieprzowinę w Chinach. Obniżenie cen w ujęciu odnotowano także w przypadku większości gatunków zbóż. Uważamy, że w kolejnych miesiącach w kierunku wzrostu cen zbóż będzie oddziaływać obniżenie ich światowych zapasów, a także lokalnie niższa podaż ziarna z uwagi na suszę (por. AGROmapa z 19.06.2018).

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku