Indeks cen żywności FAO zmniejszył się w grudniu do 171,8 pkt. wobec 171,9 pkt. w listopadzie (-0,1% m/m). Nieznaczny spadek indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z niższych cen 2 z 5 jego składowych: cukru (-8,6% m/m) oraz mięsa (-1,1% m/m). W przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost cen oleju roślinnego (+4,2% m/m), produktów mlecznych (+3,3% m/m) oraz zbóż (+0,5% m/m).

W danych na szczególną uwagę zasługuje kontynuacja spadku cen cukru, które w ostatnich dwóch miesiącach obniżyły się o 16,7%. Zgodnie z komunikatem FAO wynikało to z lepszych od oczekiwań zbiorów trzciny cukrowej w Brazylii, będącej jej największym producentem na świecie, a także dalszego osłabienia brazylijskiego reala względem dolara.

Roczna dynamika światowych cen żywności zwiększyła się w IV kw. do 10,5% wobec 5,4% w III kw. Niemniej jednak w całym 2016 r. ceny żywności na świecie były o 1,5% niższe niż w 2015 r. Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą na początku ub. r. nastąpiło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności. Uważamy, że w kolejnych miesiącach będzie utrzymywał się wzrost cen widoczny szczególnie w przypadku produktów mlecznych, oleju roślinnego oraz mięsa. Perspektywy dalszego silnego wzrostu cen cukru są w naszej ocenie ograniczone. Uważamy, że spadek cen utrzyma się natomiast w przypadku zbóż, z uwagi na rosnące ich światowe zapasy (por. AGROmapa z 07.12.2016).

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku