Dzisiaj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się na niej do 1040 pkt. wobec 1034 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 3 stycznia br. (wzrost o 0,6%), co było poniżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii.

W kierunku zwiększenia indeksu oddziaływały wyższe ceny 4 z 8 jego składowych, wśród których najsilniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku kazeiny podpuszczkowej (+4,9%). Nieznacznie zmniejszyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 22 030 t wobec 22 396 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT odbędzie się 7 lutego. Wyniki dzisiejszej aukcji nie zmieniają naszego scenariusza, zgodnie z którym globalny rynek mleka w II kw. ub. r. wszedł we wzrostową fazę cyklu i pozostanie w niej do III kw. br. (por. AGROmapa z 15.12.2016).

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku