Indeks cen żywności FAO obniżył się w listopadzie do 175,8 pkt. wobec 176,6 pkt. w październiku (-0,5% m/m). Spadek indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z niższych cen 2 z 5 jego składowych: produktów mlecznych (-4,9% m/m) oraz mięsa (-0,1% m/m). W przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost składowych dla cukru (+4,5% m/m), oleju roślinnego (+1,2% m/m) oraz zbóż (+0,3% m/m). Światowe ceny żywności zwiększyły się w listopadzie w ujęciu rocznym o 2,3% wobec wzrostu o 2,6% w październiku. Jest to tym samym czwarty z rzędu spadek ich rocznej dynamiki. Jej zmniejszenie w znacznym stopniu wynika z niższego tempa wzrostu cen produktów mlecznych, co związane jest z efektami wysokiej bazy sprzed roku, a także utrzymującym się od dwóch miesięcy spadkiem ich cen w ujęciu miesięcznym.

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje najsilniejszy od lipca br. miesięczny wzrost cen cukru. Rosnące ceny ropy naftowej zwiększają bowiem opłacalność wykorzystywania trzciny cukrowej do produkcji etanolu, co wywiera presję na wzrost cen cukru trzcinowego. Mimo zwiększenia światowych cen cukru, oczekujemy, że spadek cen cukru w UE będzie kontynuowany. Po zniesieniu kwot cukrowych obserwowane jest bowiem zbieganie unijnych cen cukru w dół do ceny światowej, która jest wyraźnie niższa.

Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą w kolejnych miesiącach światowe ceny żywności będą się utrzymywać w trendzie spadkowym, a na początku 2018 r. ich roczna dynamika przyjmie ujemną wartość.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku