Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się na niej do 973 pkt. wobec 969 pkt. na poprzedniej aukcji, przeprowadzonej 21 listopada br. (wzrost o 0,4%), co było nieznacznie powyżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii. Jest to jednocześnie pierwszy wzrost indeksu cen GDT po czterech aukcjach spadków.

W kierunku zwiększenia indeksu oddziaływały wyższe ceny 4 z 8 jego składowych, wśród których najsilniej zwiększyły się ceny odtłuszczonego mleka w proszku (+4,7%), maślanki w proszku (+4,3%) oraz kazeiny podpuszczkowej (+3,4%). Na uwagę zasługuje silny spadek cen masła (-11,1%), które obniżyły się do najniższego poziomu od stycznia br. Zmniejszyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 29 514 t wobec 35 042 t na poprzedniej aukcji (-15,8%). Kolejna aukcja GDT odbędzie się 19 grudnia.

Wyniki wczorajszej aukcji GDT nie zmieniają naszego scenariusza, zgodnie z którym światowy rynek mleka pod koniec III kw. br. osiągnął szczyt cyklu i w kolejnych miesiącach obserwowany będzie spadek cen produktów mlecznych, w szczególności cen masła (por. AGROmapa z 15.09.2017). Nasz szczegółowy scenariusz dotyczący rynku mleka do końca 2018 r. przedstawimy w najbliższej AGROmapie (14.12.2017).

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku