Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS pogłowie świń w czerwcu br. wyniosło 10,24 mln sztuk (-12,0% r/r). Utrzymujący się w ostatnich kwartałach silny spadek pogłowia trzody chlewnej, szczególnie w przypadku prosiąt oraz loch prośnych wynikał ze znaczącego obniżenia opłacalności produkcji żywca wieprzowego. W naszej ocenie w II kw. br. rynek wieprzowiny wszedł we wzrostową fazę cyklu świńskiego (por. AGROmapa z 07.09.2016). W efekcie w lipcu br. opłacalność produkcji trzody chlewnej, mierzona relacją cen żywiec/pasza wyniosła 3,46, kształtując się na najwyższym poziomie od grudnia 2011 r. Uważamy, że silna poprawa opłacalności znajdzie w najbliższym czasie odzwierciedlenie w odbudowie pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Czynnikiem ryzyka dla takiej oceny jest ewentualne dalsze rozprzestrzenianie się ognisk ASF w Polsce.

Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS pogłowie bydła w czerwcu br. wyniosło 5,94 mln sztuk (-0,4% r/r). W porównaniu do czerwca 2015 r. zwiększyło się pogłowie cieląt (+3,6%) oraz młodego bydła w wieku 1-2 lat (+3,1%), co sygnalizuje utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła opasowego. Z kolei pogłowie krów w wieku powyżej 2 lat zmniejszyło się o 4,6% r/r, co jest jego najsilniejszym spadkiem w czerwcu od 2000 r. Silna redukcja pogłowia krów była w naszej ocenie efektem znaczącego pogorszenia opłacalności produkcji mleka. Uważamy, że w ostatnich miesiącach globalny rynek mleka wszedł we wzrostową fazę cyklu (por. AGROmapa z 07.09.2016) i w najbliższych kwartałach można oczekiwać zmniejszenia tempa spadku pogłowia krów.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku