Cena skupu mleka coraz wyższa

GUS opublikował dziś dane nt. cen produktów rolnych w sierpniu. W danych na szczególną uwagę zasługuje cena skupu mleka, która w sierpniu wyniosła 104,88 zł/hl (-2,7% r/r). Mimo utrzymującego się jej spadku w ujęciu rocznym, po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym od czterech miesięcy rośnie ona w ujęciu miesięcznym. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym rynek mleka wszedł we wzrostową fazę cyklu (por. AGROmapa z 07.09.2016).

W danych warto zwrócić również uwagę na kontynuację wzrostu cen skupu żywca wieprzowego, która w sierpniu wyniosła 5,31 zł/kg (+21,3% r/r). Obserwowane jest jednak wyraźne obniżenie jej miesięcznej dynamiki (0,2% m/m w sierpniu wobec 8,2% w lipcu), co sygnalizuje, że najprawdopodobniej okres najsilniejszego wzrostu cen jest już za nami. Wzrost cen skupu w ujęciu rocznym został odnotowany również w przypadku bydła (+3,7% r/r), podczas gdy ceny drobiu obniżyły się (-6,8% r/r).

Ceny większości gatunków zbóż w sierpniu spadły w ujęciu rocznym. Najsilniej zmniejszyły się ceny jęczmienia (-11,6% r/r) oraz pszenicy (-7,8% r/r). Wzrost cen odnotowano jedynie w przypadku kukurydzy (+5,5% r/r). Czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku cen zbóż (pomimo prognoz wskazujących na ich niższe zbiory w Europie) są nagromadzone w poprzednich latach ich wysokie światowe zapasy.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku