W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Wskaźniki PMI zasygnalizują stabilizację koniunktury w strefie euro
  • EBC utrzyma status quo w polityce pieniężnej
  • Publikacje krajowych danych neutralne dla kursu złotego
  • Perspektywy Brexitu wciąż niepewne
  • Zwiększenie płacy minimalnej ograniczy wzrost zatrudnienia
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku