W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Dane wskażą na pogłębienie deflacji w Polsce
  • Kontynuacja ożywienia w strefie euro
  • Odczyt sprzedaży detalicznej w USA może umocnić złotego i rynek długu
  • Inwestycje gospodarstw domowych przyspieszą w II połowie roku
© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku