W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Wstępny odczyt wrześniowej inflacji w Polsce wskaże na pogłębienie deflacji
  • Dane z amerykańskiego rynku pracy negatywne dla złotego i cen polskiego długu
  • Indeks PMI w Polsce zasygnalizuje lekką poprawę koniunktury
  • Czy spowolnienie w Chinach zagrozi ożywieniu w strefie euro?
© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku