Kredyt konsolidacyjny

KOMFORTOWY SPOSÓB NA SPŁATĘ TWOJEGO ZADŁUŻENIA

Weź kredyt
-->

Konsolidacja. Przepis na kredyt doskonały.

Teraz w promocji trwającej do 30 czerwca 2016 r. proponujemy kredyt konsolidacyjny z wyjątkowo niskim oprocentowaniem stałym wynoszącym 5,9% w skali roku i prowizją już od 5,9%! Wystarczy, że przeniesiesz co najmniej jedno zobowiązanie kredytowe z innego banku lub SKOKu (nie obejmuje możliwości konsolidowania zobowiązań hipotecznych) oraz skorzystasz z ubezpieczenia spłaty kredytu.

Weź kredyt

Twoje dotychczasowe kredyty połączone w jeden - kredyt konsolidacyjny

Twoje dotychczasowe kredyty połączone w jeden

Po podpisaniu z Tobą umowy kredytowej, spłacamy Twoje dotychczasowe kredyty w bankach i SKOK, a raty, które płaciłeś, zastępujemy jedną. Z pomocą kredytu konsolidacyjnego możesz spłacić kredyty: ratalne, gotówkowe, samochodowe, a także karty kredytowe i pożyczki w koncie osobistym.

Szansa na niższą ratę w Kredycie konsolidacyjnym

Szansa na niższą ratę

Dbamy o komfortowe warunki dla Ciebie: zyskujesz długi okres spłaty, a także możliwie najniższą ratę. Spłatę kredytu konsolidacyjnego możesz rozłożyć nawet na 120 rat.

Nawet 5% zwrotu raty dla posiadaczy konta osobistego w Kredycie konsolidacyjnym

Nawet 5% zwrotu raty dla posiadaczy konta osobistego

Chcesz obniżyć koszty kredytu? Do 30 czerwca 2016 roku skorzystaj z promocji i otrzymuj zwrot nawet 5% spłaty raty każdego miesiąca przez cały okres trwania kredytu! Wystarczy, że otworzysz lub posiadasz w naszym Banku konto osobiste, zasilane regularnymi wpływami.

Szansa na podwyższenie kwoty kredytu w Kredycie konsolidacyjnym

Szansa na podwyższenie kwoty kredytu

Przyjdź do nas ze współmałżonkiem lub dowolną inną osobą, aby uzyskać wyższą kwotę. Biorąc kredyt wspólnie zyskujecie szansę na podwyższenie zdolności kredytowej.

Pakiety ubezpieczeń dla Ciebie i Twojej rodziny

Biorąc kredyt gotówkowy, możesz ubezpieczyć się w ramach jednego z 2 pakietów ubezpieczeń : Pakietu Podstawowego - na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy, Pakietu Rozszerzonego - czyli Pakietu Podstawowego rozszerzonego o ochronę na wypadek choroby lub utraty pracy. Dzięki temu masz pewność, że Ty i Twoja rodzina jesteście zabezpieczeni finansowo w razie trudnych sytuacji życiowych.

Aż do 150 000 zł kredytu

Skorzystaj z kredytu konsolidacyjnego, który ułatwi Ci spłatę Twojego zadłużenia o łącznej wysokości nawet do 150 000 zł.

Przyjazne zasady spłaty

Dopasuj kredyt do swoich potrzeb i możliwości. Wybierz, na ile rat chcesz go rozłożyć i określ comiesięczną datę spłaty rat, na przykład odpowiednią dla terminu, w jakim otrzymujesz wynagrodzenie.

Szczegóły

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej. Obowiązują od dnia 24.05.2016 r.

Kwota pożyczki do wypłaty Oprocentowanie
od 1 000 zł do 150 000 zł 7,99 - 10%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej Kredytobiorcy/Kredytobiorców.

Potrzebne dokumenty

Aby otrzymać kredyt, wystarczy, że przedstawisz:

 • dowód osobisty
 • dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów
 • oryginały umów kredytów, które chcesz skonsolidować (dotyczy jedynie kredytów z innych banków)
 • dwa ostatnie dowody spłaty rat kredytów, które chcesz skonsolidować (dotyczy jedynie kredytów z innych banków)

W zależności od uzyskiwanego dochodu, poprosimy Cię o dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów:

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
 • aktualne zaświadczenie (w oryginale) o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące
emeryci:
 • ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia) lub
  kserokopia* ostatniej waloryzacji lub
  kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia
renciści:
 • ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia)
 • oraz kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* decyzji o przyznaniu świadczenia lub legitymacja rencisty
prowadzący gospodarstwo rolne:
 • zaświadczenie (w oryginale) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania / dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub kserokopia* nakazu płatniczego
 • oraz kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami
 • oraz kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego lub zaświadczenie (w oryginale) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego
prowadzący działalność gospodarczą:
 • kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia* wyciąg/odpis z KRS-u oraz
 • zaświadczenie (w oryginale) z ZUS / KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody (w oryginale) wpłat do ZUS / KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie (w oryginale) z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody (w oryginale) wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) oraz
 • dokument uzależniony od formy opodatkowania:
  • w przypadku karty podatkowej - decyzja (kserokopia*) Naczelnika US
  • w przypadku ryczałtu - ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 28)
  • w przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów - zestawienie (kserokopia*) przychodów, kosztów i dochodu narastająco od początku roku albo ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 36/ PIT 36L)

Jeżeli rozliczasz się w inny sposób albo posiadasz inne dokumenty niż w.w. - skontaktuj się z doradcą.

inne źródła dochodu:
 • według indywidualnych ustaleń z Credit Agricole Bank Polska S.A.

*) oryginał do wglądu

Dokumenty i regulaminy

Dokumenty archiwalne - obowiązują Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 11.04.2015 r.

Jak wziąć kredyt?

© 2013 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oferta Banku Menu
Coraz lepsze konto osobiste