Szybki kredyt na samochód

Środki na Twój własny samochód dostępne od ręki

Weź
kredyt
szybki kredyt samochodowy 1

Szybki kredyt na samochód - nawet w 15 minut

Dzięki szybkiemu kredytowi możesz sfinansować zakup dowolnego auta lub motoru - nowego lub używanego.

szybki kredyt samochodowy 2

Bez zbędnych zabezpieczeń

Nie wymagamy od Ciebie zabezpieczenia kredytu w postaci pojazdu, który kupujesz.

szybki kredyt samochodowy 3

Niższa rata po przedstawieniu rachunków

Skorzystaj z niższej raty - w ciągu 6 miesięcy od wzięcia kredytu przynieś dokument poświadczający zakup pojazdu. Obniżymy oprocentowanie Twojego kredytu aż o 3% !

szybki kredyt samochodowy 4

Nawet do 120 000 zł w gotówce

Weź kredyt gotówkowy i nie zwlekaj z zakupem wymarzonego pojazdu. A im wyższą kwotę weźmiesz, tym niższe będzie jej oprocentowanie.

Przyjazne zasady spłaty

Dopasuj kredyt do swoich potrzeb i możliwości. Możesz rozłożyć spłatę nawet na 72 raty, a także określić comiesieczną datę spłaty, odpowiednią dla terminu, w jakim otrzymujesz np. wynagrodzenie. Dzięki temu, rata kredytu nie obciąża Twojego budżetu.

Szansa na podwyższenie kwoty kredytu

Przyjdź do nas ze współmałżonkiem, innym członkiem rodziny lub dowolną, niespokrewnioną osobą, aby uzyskać wyższą kwotę. Biorąc kredyt wspólnie macie szansę na podwyższenie zdolności kredytowej.

Pakiety ubezpieczeń dla Ciebie i Twojej rodziny

Biorąc kredyt gotówkowy, możesz ubezpieczyć się w ramach jednego z 3 pakietów ubezpieczeń: Pakietu Podstawowego Życie - na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy, Pakietu Rozszerzonego - czyli Pakietu Podstawowego Życie rozszerzonego o ochronę na wypadek choroby lub utraty pracy oraz Pakietu Assistance na problemy zdrowotne i awarie domowe. Dzięki temu masz pewność, że Ty i Twoja rodzina jesteście zabezpieczeni finansowo w razie trudnych sytuacji życiowych.

Szczegóły

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej. Obowiązują od dnia 05.03.2015 r.

Kwota pożyczki do wypłaty Oprocentowanie
od 500 zł do 120 000 zł 0 - 10%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej Kredytobiorcy/Kredytobiorców.

Potrzebne dokumenty

Aby otrzymać kredyt wystarczy, że przedstawisz dowód osobisty oraz dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów. W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu są to:

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę: aktualne zaświadczenie (w oryginale) o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące

emeryci: ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia) lub kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia

renciści:
 • ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia) lub kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia
  oraz
 • kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* decyzji o przyznaniu świadczenia lub legitymacja rencisty
prowadzący gospodarstwo rolne:
 • zaświadczenie (w oryginale) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania / dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub kserokopia* nakazu płatniczego
  oraz
 • kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami
  oraz
 • kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego lub zaświadczenie (w oryginale) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego
prowadzący działalność gospodarczą:
 • kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia* wyciąg/odpis z KRS-u
  oraz
 • zaświadczenie (w oryginale) z ZUS / KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody (w oryginale) wpłat do ZUS / KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat)
  oraz
 • zaświadczenie (w oryginale) z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody (w oryginale) wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat)
  oraz
 • dokument uzależniony od formy opodatkowania:
  • w przypadku karty podatkowej - decyzja (kserokopia*) Naczelnika US
  • w przypadku ryczałtu - ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 28)
  • w przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów - zestawienie (kserokopia*) przychodów, kosztów i dochodu narastająco od początku roku albo ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 36/ PIT 36L)

Jeżeli rozliczasz się w inny sposób albo posiadasz inne dokumenty niż w.w. - skontaktuj się z doradcą.

inne źródła dochodu: według indywidualnych ustaleń z Credit Agricole Bank Polska S.A.

*) oryginał do wglądu

© 2013 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oferta Banku Menu