Multipakiet

Najbardziej wszechstronne usługi pomocy w ofercie ubezpieczeniowej Banku

Pełne wsparcie za jedyne 18 groszy dziennie

Ubezpieczenia oferowane w ramach Multipakietu są grupowe. Miesięczny koszt całego Multipakietu wynosi maksymalnie 4,99 zł, a w przypadku konta PROSTOoszczędzajacego Premium otrzymujesz go za darmo.

Jeden telefon, by skorzystać z pomocy technicznej i medycznej

Wszelkie awarie i problemy możesz zgłosić, dzwoniąc pod wspólny numer całodobowego Centrum Pomocy Europ Assistance Polska: 22 205 50 48. Konsultanci przyjmą Twoje zgłoszenie i natychmiast przekażą je do odpowiednich specjalistów.

Pomoc Techniczna - wsparcie fachowców w Twoim domu

Awaria, pożar, zalanie, a nawet zwykła usterka sprzętu RTV/ AGD... Pakiet Pomoc Techniczna chroni Ciebie i Twoją rodzinę przed konsekwencjami nieprzewidzianych wydarzeń. Ubezpieczyciel pokrywa koszty usług fachowców (hydraulika, elektryka, ślusarza i innych), którzy przyjadą na Twoje zgłoszenie.

Pomoc Medyczna - w razie nagłej choroby

Chcesz otrzymać dostęp do natychmiastowej porady lekarskiej w razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku? Pakiet Pomoc Medyczna obejmuje szeroki zakres pomocy medycznej dla Ciebie i Twoich najbliższych - wizytę domową, transport do szpitala, a nawet opiekę nad Twoimi dziećmi.

Bezpieczna Kieszeń - ochrona przed kieszonkowcami

Kradzież to dla Ciebie duża strata i dodatkowe wydatki związane z: wyrabianiem nowych dokumentów, kart kredytowych, telefonu i kluczy. W ramach ubezpieczenia Bezpieczna Kieszeń pokrywamy straty, związane z kradzieżą.

Szeroka ochrona przy minimum formalności

Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia możesz przekazać nawet ustnie, dzwoniąc do serwisu telefonicznego CA24. Możesz także złożyć ją w placówce Banku.

Ubezpieczenia dla posiadaczy kont osobistych

Aby przystąpić do ochrony ubezpieczeniowej w ramach Multipakietu musisz posiadać konto osobiste w Banku Credit Agricole. Możesz przystąpić do ubezpieczenia nawet w dniu otwarcia rachunku.

Szczegóły

Informacje prawne

MULTIPAKIET (Pomoc Medyczna, Pomoc Techniczna, Bezpieczna Kieszeń)

 1. Forma umowy: ubezpieczenie grupowe
 2. Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
 3. Ubezpieczający: Credit Agricole Bank Polska S.A.
 4. Ubezpieczony: Klient Banku posiadający konto w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony zawarte są w: Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Pomoc Medyczna, Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Pomoc Techniczna, Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Kieszeń.
Wysokość opłat za ubezpieczenie wskazana jest w: Tabeli opłat z tytułu objęcia ubezpieczeniem oferowanym przez Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Opłaty i regulaminy

Dokumenty obowiązujące
Dokumenty archiwalne

Jak zgłosić roszczenie?

W przypadku zdarzenia objętego ochroną w ramach Pakietu Pomoc Techniczna lub Pomoc Medyczna:

 1. Wystarczy jeden telefon do Centrum Alarmowego +48 22 205 50 48 . Centrum udziela pomocy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Przygotowanie wymaganych informacji umożliwi Centrum Alarmowemu udzielenie Ci szybkiej i trafnej pomocy:
  • imię, nazwisko, numer PESEL,
  • adres miejsca ubezpieczenia,
  • numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Ubezpieczonym,
  • krótki opis zdarzenia oraz rodzaju potrzebnej pomocy,
  • inne informacje konieczne pracownikowi Centrum Alarmowego do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych usług.

W przypadku zdarzenia objętego ochroną w ramach Pakietu Bezpieczna Kieszeń:

 1. Niezwłocznie zgłoś fakt utraty przedmiotów w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku na Policję oraz uzyskaj pisemne potwierdzenie tego zgłoszenia.
 2. W przypadku utraty telefonu komórkowego niezwłocznie zablokuj kod IMEI i kod SIM u operatora sieci telefonii komórkowej.
 3. Tak szybko jak to możliwe, powiadom o zaistnieniu zdarzenia TU Europa S.A. pod numerem: 801 500 300 * lub 71 36 92 887 . Numery czynne codziennie w godz. 7.00 - 22.00 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy). Podejmij aktywną współpracę z TU Europa S.A. - stosuj się do zaleceń oraz udziel wszelkich niezbędnych informacji.
 4. Aby uzyskać informację o postępowaniu w przypadku szkody możesz zadzwonić do TU Europa S.A. pod numer telefonu 801 500 300* lub 71 36 92 887, czynny codziennie w godz. 7.00 - 22.00 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy).

Zobacz aktualne dane teleadresowe TU Europa S.A.

* opłata wg stawek operatora

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Aby skorzystać z ubezpieczenia wystarczy złożyć Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia:

© 2013 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oferta Banku Menu