Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Co to jest Polecenie Zapłaty?

Polecenie Zapłaty to forma automatycznej spłaty zadłużenia na karcie kredytowej. Warunkiem skorzystania z usługi automatycznej spłaty jest:

Usługa automatycznej spłaty zadłużenia jest dostępna w dwóch wariantach:

Wybór wariantu należy do Ciebie a dokonywany jest w momencie uruchomienia usługi. Możesz też zawsze dokonać jego zmiany składając odpowiednią dyspozycję w dowolnej placówce Banku lub pod numerem serwisu telefonicznego CA24 . Polecenie zapłaty pozwala na odwołanie płatności – zarówno najbliższej planowanej, a także płatności już zrealizowanej (przez 8 tygodni o daty realizacji).