Międzynarodowy projekt Plastic Odyssey

Credit Agricole jest partnerem międzynarodowego projektu Plastic Odyssey, który ma pomagać w rozwiązaniu problemu odpadów plastikowych na świecie.

W styczniu 2021 r., w trzyletni rejs po oceanach wokół trzech kontynentów: Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji, wypłynie specjalny statek-laboratorium. Statek napędzany będzie paliwem wytwarzanym z plastiku wyławianego z wody.

Podczas rejsu będziemy:

  • zachęcać do sprzątania plastiku
  • podnosić świadomość na temat zanieczyszczenia mórz i oceanów
  • zatrzymywać i przetwarzać jak najwięcej plastiku na lądzie
  • inspirować do szukania sposobów na przetwarzanie plastiku
  • budować lokalne stacje recyklingowe

Śledź naszą akcję w social media #mniejplastiku

Twoja opinia