Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Czy żeby zalogować się do serwisu internetowego również będę potrzebował mobilnej autoryzacji?

Tak, jeśli wybierzesz Mobilną autoryzację jako metodę potwierdzania operacji w serwisie CA24 eBank (zamiast np. haseł SMS, tokena), raz na 90 dni podczas logowania do CA24 eBank poprosimy Cię o tzw. Silne Uwierzytelnienie przy pomocy Mobilnej autoryzacji.