Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Co oznacza opcja "Odbiorca zaufany"?

Dodając odbiorcę przelewu, istnieje możliwość zaznaczenia pola "Odbiorca zaufany". Pozwala to na składanie dyspozycji przelewu bez konieczności potwierdzania ich kluczem lub hasłem sms.

Odbiorcę zaufanego można zdefiniować: