Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Za co została naliczona opłata o tytule […]?

Opłata za prowadzenie konta/kartę/wypłatę z bankomatów/serwis tekstowy CA24 jest pobierana, gdy w poprzednim miesiącu kalendarzowym nie zapewniony został minimalny wpływ na rachunek (wysokość wpływu zależna jest od posiadanego pakietu konta) i nie wykonana została przynajmniej jedna transakcja bezgotówkowa (np. kartą do konta lub BLIKiem). Więcej informacji można znaleźć w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji.