Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Czy istnieje konto osobiste bez opłat za prowadzenie?

W ofercie naszego banku dostępny jest Podstawowy Rachunek Płatniczy. Jest to darmowe konto, przeznaczone dla konsumentów nieposiadających innego rachunku płatniczego w walucie polskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest jednak kilka ograniczeń (np. brak możliwości realizowania przelewów w systemie Express Elixir, brak Indywidualnej Linii Kredytowej), których nie posiada Konto dla Ciebie. Przy spełnieniu prostych warunków prowadzenie Konta dla Ciebie jest również darmowe.

Zapoznaj się z naszą ofertą kont osobistych.