Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Czy istnieje darmowe konto osobiste bez regularnych wpływów?

Darmowym kontem osobistym, które nie wymaga regularnych wpływów, jest Podstawowy Rachunek Płatniczy. Rachunek ten jest przeznaczony jedynie dla konsumentów, którzy nie posiadają rachunku płatniczego w walucie polskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapoznaj się z naszą ofertą kont osobistych.