Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Zaktualizuj swoje dane

Jako bank musimy mieć aktualne informacje o naszych klientach. Dlatego już od kilku miesięcy prosimy Państwa w SMS-ach, mejlach czy wiadomościach w serwisach CA24, żeby zaktualizować swoje dane. Dlatego także sprawdzamy Państwa tożsamość, pytamy o źródło i wysokość dochodów, stanowisko w pracy, a w niektórych przypadkach prosimy też o złożenie oświadczenia majątkowego. Osobom, które nie zaktualizują danych, będziemy musieli zablokować dostęp do naszych usług.

Obowiązek posiadania aktualnych danych klientów nakładają na nas ustawy1. Dotyczy to wszystkich banków i służy zapobieganiu przestępczości finansowej: praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, a także korupcji i zorganizowanej przestępczości. Banki i instytucje finansowe muszą dobrze znać swoich klientów, co oznacza, że muszą mieć o nich aktualne informacje. Co ważne, kiedy je zbieramy i przechowujemy, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa i poufności.

Jakich informacji potrzebujemy i dlaczego?

Jak zaktualizować swoje dokumenty i informacje?

1 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami: Art. 27, Art. 33, Art. 34, Art. Art. 43.
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA: Art. 4.