Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Credit Agricole wprowadza pierwszą umowę z partnerami biznesowymi zgodną z legal design

Credit Agricole wdraża wytyczne legal design. We współpracy z Uniwersytetem SWPS zmodyfikował umowę o współpracy z partnerami biznesowymi, którzy oferują jego kredyty ratalne. Jest to pierwsza umowa w banku zaprojektowana w myśl tej idei, która ma ułatwić zrozumienie skomplikowanych prawniczych tekstów.

Credit Agricole regularnie podejmuje działania, które mają na celu ułatwić komunikację z klientami i zrozumienie dokumentów bankowych. Kierowanie się w banku wytycznymi legal design, to kolejny krok na drodze upraszczania komunikacji z klientami i partnerami biznesowymi. Bank ma już w tym doświadczenie, ponieważ jako pierwszy w Polsce dostał certyfikat prostej polszczyzny dla umowy i regulaminu konta. Prostą polszczyzną napisał także umowę limitu w koncie, a nawet aplikację mobilna.

- Bankowość to dziedzina, w której przepisy i umowy prawne mogą być niezwykle skomplikowane. Postawiliśmy na połączenie idei prostego języka i legal designu, bo obie dziedziny mają wiele wspólnego i dobrze się uzupełniają. Zależy nam, żeby nasi klienci czy partnerzy biznesowi dobrze się czuli z umowami, które podpisują. - mówi Ewelina Stachowicz, menadżerka odpowiedzialna za transformację prostego języka w banku Credit Agricole.

Legal design to interdyscyplinare podejście, które sprawia, że prawnicze teksty są przyjazne i przede wszystkim zrozumiałe. Dzięki odpowiedniemu projektowaniu i prezentowaniu treści dokumenty te stają się dostępne dla większej liczby osób, w szczególności dla tych, które nie mają wykształcenia ani doświadczenia w tym obszarze. To podejście czerpie m.in. z szerzej znanych koncepcji, jak design thinking oraz user experience design. Legal design może stanowić łącznik między ekspertami prawa a osobami, które nie mają specjalistycznej wiedzy - ma na celu zwiększenie „dostępności” prawa i przeciwdziałanie wykluczeniu, wynikającemu z nieznajomości lub niezrozumienia przepisów.

W Polsce prekursorem tej dziedziny projektowania jest właśnie Uniwersytet SWPS. To przy współpracy z jego ekspertkami i ekspertami bank przeanalizował wizualne aspekty umowy o współpracy z partnerami biznesowymi, którzy oferują jego kredyty ratalne. Zbadał jej przejrzystość, strukturę, układ tekstu i tabel. O ocenę poprosił także użytkowników dotychczasowej wersji umowy, żeby sprawdzić także z nimi, co trzeba zmienić.

- Zaskoczyła nas otwartość i gotowość do zmiany w banku, a przede wszystkim zaangażowanie i styl współpracy. Stworzyliśmy jeden zespół, którego największą wartością i siłą napędową była różnorodność. Dodatkowo na każdym etapie pracy mogliśmy weryfikować badawczo zasadność proponowanych rozwiązań z użytkownikami. Bank doskonale wie, co oznacza koncentracja na człowieku i jego potrzebach. - mówi dr Dorota Płuchowska, Katedra Grafiki, Uniwersytet SWPS.

Specjalistyczny tekst umowy bank przeformułował w prosty język użytkowy. Niektóre treści przedstawił w postaci tabel, które mają tylko linie poziome. Wprowadził także graficzne wyróżniki najważniejszych zapisów w postaci nagłówków. Zadbał o odpowiednią hierarchię informacji, która jest spójna nie tylko w całej umowie, jak i załącznikach.

- Czasami, paradoksalnie, uproszczenia czy zmiany graficzne powodują, że nowa wersja dokumentu jest dłuższa niż oryginał. Nam się udało tego uniknąć. To duży sukces - dopowiada Ewelina Stachowicz.

Warto zaznaczyć, że umowa ta otrzymała również certyfikat Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Standard ten wzmacnia przejrzystość tekstu, porządkuje strukturę informacji, co ułatwia rozumienie i zapamiętywanie treści.

Bank planuje wdrażać wytyczne legal design w innych dokumentach. Aktualnie finalizuje prace nad wewnętrznym raportem audytu.