Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Sprawdź wyniki subfunduszy dystrybuowanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A za rok 2019.

Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez poszczególne subfundusze inwestycyjne dystrybułowane przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w całym 2019 roku:

CA Akcji Nowej Europy+16,0%
Amundi Dynamiczny+15,4%
Amundi Umiarkowany+12,3%
CA Akcyjny+5,4%
Amundi Konserwatywny+4,9%
CA Dynamiczny+3,9%
CA Stabilnego Wzrostu+3,4%
Amundi Ostrożny Inwestor+1,5%
CA Dłużny Krótkoterminowy+1,4%

Jest to wynik historyczny, który nie musi zostać powtórzony w przyszłości. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a wartość jednostek uczestnictwa może ulegać znacznym wahaniom w czasie. Uczestnik funduszu inwestycyjnego musi się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje o szczegółowych ryzykach poszczególnych subfunduszy znajdziesz w zakładce ryzyka na stronach https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci-i-inwestycje/fundusze-inwestycyjne/fundusz-inwestycyjny-amundi oraz https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci-i-inwestycje/fundusze-inwestycyjne oraz w Broszurze MiFID. Uczestnik funduszu musi również liczyć się z obowiązkiem uiszczenia opłat zgodnie z Tabelą opłat oraz podatku dochodowego. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie. Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego.