Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Co to jest IDENTYFIKATOR?

Jest to unikalny kod cyfrowo-literowy przyznawany Klientowi przez Bank przy aktywowaniu dostępu do bankowości internetowej. Służy do jednoznacznej identyfikacji, jako jeden ze składowych elementów autoryzacji. Jeden Klient (bez względu na ilość posiadanych przez siebie produktów) zawsze posługuje się jednym identyfikatorem.