Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Jak odprowadzić podatek od lokaty?

Podatek od zysków z lokat (określany również mianem podatku od zysków kapitałowych) odprowadzany jest przez bank, a więc jako posiadacz takiej lokaty nie musimy go samodzielnie rozliczać. Bank po naliczeniu odsetek pomniejsza je o 19% podatek i dokonuje wypłaty odsetek klientowi. Z kolei naliczony podatek odprowadza do właściwego urzędu podatkowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o lokatach terminowych, odwiedź naszą stronę.