Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Czym różni się lokata od obligacji?

W przypadku lokaty nabywca jest właścicielem zdeponowanych środków. Natomiast przy zakupie obligacji, nabywca staje się właścicielem papieru wartościowego, a pieniądze stają się własnością emitenta. Kolejną różnicą jest to, że obligację można odsprzedać, lokaty nie.