Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Czym różni się kapitalizacja kwartalna/miesięczna odsetek?

Różnica pomiędzy kwartalną a miesięczną kapitalizacją odsetek dotyczy częstotliwości wypłaty odsetek od zgromadzonych na rachunku środków. W przypadku kapitalizacji kwartalnej odsetki wypłacane są co kwartał, a w przypadku miesięcznej co miesiąc. Im krótszy okres kapitalizacji tym wyższy zysk, dzięki częstszym wypłatom odsetek, które mogą być automatycznie dopisywane do kapitału zgromadzonego na rachunku.