Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Co to jest roczne oprocentowanie lokaty?

To stawka oprocentowania przewidziana dla lokaty trwającej rok. W przypadku lokaty trwającej kilka lat odsetki będą naliczane i wypłacane według tej stawki co roku lub na koniec okresu umownego (w zależności od terminu kapitalizacji, określonego w warunkach prowadzenia wybranej przez nas lokaty). Odsetki w obu wariantach podlegają opodatkowaniu, to oznacza, że przed wypłatą będą pomniejszone o 19% podatek od zysków kapitałowych.