Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Kiedy kredyt jest przeterminowany?

Przeterminowaniu może ulec rata kredytu. Rata jest przeterminowana następnego dnia po dacie płatności wynikającej z harmonogramu kredytu.