Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Kto spłaca kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Jeżeli małżonków łączył ustawowy ustrój majątkowy (tzw. Wspólność małżeńska), po rozwodzie zachodzi konieczność dokonania podziału majątku byłych małżonków. Od tego w jaki sposób małżonkowie podzielą wspólny majątek i jakie spłaty ustalą, zależy to kto i w jakim zakresie będzie musiał spłacać kredyt hipoteczny. Bardzo często podział majątku dokonywany jest w postępowaniu przed sądem. Niezależnie od przyjętego sposobu podziału i jego wyniku, kwestie spłaty zobowiązań i zwolnienia byłego współmałżonka z obowiązku spłaty kredytu każdorazowo należy ustalać indywidualnie z bankiem.