Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Jaka jest różnica między spłatą rat równych i malejących?

Kredyt hipoteczny może być spłacany w ratach równych lub malejących. W przypadku rat równych wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej będzie stała w kolejnych miesiącach spłaty kredytu. Może ona ulegać zmianie w przypadku zmiany wysokości oprocentowania kredytu wynikającego ze zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.

W przypadku rat malejących część kapitałowa raty pozostaje stała w całym okresie spłaty, natomiast część odsetkowa zmienia się w każdym miesiącu, gdyż wyliczana jest każdorazowo od kapitału pozostającego do spłaty. Przy ratach równych, w początkowym okresie spłaty kredytu, kwota raty kapitałowo-odsetkowej jest zdecydowanie niższa niż przy ratach malejących. W modelu rat równych suma kosztów odsetkowych w całym okresie spłaty jest jednak wyższa niż w modelu rat malejących.

Wybór modelu spłaty należy do Ciebie.