Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Czym jest zabezpieczenie tymczasowe?

Do czasu prawomocnego wpisu hipoteki w księdze wieczystej bank stosuje podwyższenie marży kredytu. Okres zabezpieczenia tymczasowego zależy od prawomocnego wpisu hipoteki do Ksiąg Wieczystych. Marża obniżymy zaraz po ustanowieniu hipoteki.