Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Czym jest wskaźnik referencyjny WIBOR?

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to średnia stopa procentowa rynku międzybankowego, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne udzielić innym bankom pożyczek w walucie polskiej, na ustalony okres. Wskaźnik ten jest podstawą wyznaczenia oprocentowania dla kredytów hipotecznych udzielanych przez banki. Aktualizowany jest codziennie, a jego wartość można sprawdzić na stronie administratora: GPW Benchmark S.A.

Wskaźnik referencyjny stosowany jest do ustalenia oprocentowania Twojego kredytu. W umowach kredytu hipotecznego stosujemy wskaźnik WIBOR 3M.