Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Jestem cudzoziemcem. Czy mogę otworzyć konto w banku Credit Agricole?

Tak. Możesz otworzyć konto w placówce bankowej, jeśli posiadasz jeden z akceptowanych przez Bank dokumentów i pełną zdolność do czynności prawnych. Szczegółowe informacje są dostępne w każdej placówce lub pod numerem telefonu: