Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Czy mogę otworzyć konto dla osoby niepełnoletniej?

Konto w Banku Credit Agricole może być otwarte jedynie dla osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych. Aktualnie nie ma możliwości otwarcia konta dla osoby niepełnoletniej. Posiadacz konta może jednak wskazać osobę niepełnoletnią, która ukończyła 13 lat jako Pełnomocnika do karty płatniczej wydawanej do konta.