Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Bariery podażowe coraz silniej ograniczają ożywienie w przetwórstwie

Marcowy PMI poniżej oczekiwań

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa wzrósł w marcu do 54,3 pkt. wobec 53,4 pkt. w lutym, kształtując się poniżej naszej prognozy (55,5 pkt.) i konsensusu rynkowego (55,4 pkt.). Osiągnął on tym samym najwyższy poziom od stycznia 2018 r. Wzrost indeksu wynikał z wyższych wkładów czterech jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, czasu dostaw, zatrudnienia), podczas gdy wkład składowej dla zapasów materiałów nie zmienił się. Marzec był trzecim z rzędu miesiącem, w którym odnotowano przyspieszenie wzrostu zamówień ogółem, w tym eksportowych, do czego w znacznym stopniu przyczyniło się ożywienie w światowym handlu i związany z tym szybki wzrost aktywności w przetwórstwie przemysłowym w strefie euro (por. MAKROmapa z 29.03.2021). Zwiększony napływ zamówień przyczynił się do przyspieszenia wzrostu bieżącej produkcji (zwiększenie składowej do poziomu najwyższego od lipca 2020 r.).

Bariery podażowe coraz silniej ograniczają ożywienie w przetwórstwie

Struktura marcowego PMI wskazuje na narastającą barierę podażową, która w najbliższych miesiącach będzie ograniczać wzrost produkcji w przetwórstwie przemysłowym. Składowa dla czasu dostaw obniżyła się w marcu do poziomu najniższego w historii badań. Oznacza to, że wydłużony czas dostaw na skutek niedoborów materiałów oraz wąskich gardeł w globalnych łańcuchach dostaw ograniczał ożywienie w polskim przetwórstwie silniej niż w kwietniu ub. r., a więc w okresie twardego lockdownu i pozrywanych globalnych łańcuchów dostaw. Efektem wydłużonego czasu dostaw i niezrealizowanego popytu są narastające zaległości produkcyjne (wzrost składowej do poziomu najwyższego od stycznia 2007 r.) oraz przyspieszenie wzrostu cen produkcji sprzedanej (składowa najwyższa w historii badań).

Struktura PMI wsparciem dla zrewidowanej ścieżki PKB

Struktura PMI jest zgodna z wynikami badań koniunktury GUS, wskazującymi na silne bariery podażowe ograniczające wzrost produkcji przemysłowej w Polsce w wielu branżach (por. MAKROpuls z 18.03.2021). Stanowi ona jednocześnie wsparcie dla zrewidowanej przez nas ścieżki kwartalnego PKB, zgodnie z którą w II poł. br., wraz z rosnącą dostępnością materiałów i odblokowywaniem globalnym łańcuchów dostaw, rosnący popyt zewnętrzny będzie dynamizował produkcję w branżach charakteryzujących się wysokim udziałem eksportu w sprzedaży (por. MAKROmapa z 29.03.2021). Dodatkowym wsparciem dla naszego scenariusza jest utrzymujący się wysoki na tle historycznym wskaźnik PMI dotyczący oczekiwanej produkcji w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, który w marcu obniżył się nieznacznie w porównaniu z lutym.

Dzisiejsze wyniki badań koniunktury dla polskiego przetwórstwa są neutralne dla złotego i rentowności obligacji.